اهمیت نماز در زندگی چیست

اهمیت نماز در زندگی

نماز اول وقت

نماز و تاثیر آن بر رفتار و زندگی افراد

پیامبر اکرم(ص) فرموده است که نماز ستون دین است نماز یک رحمت بزرگ از طرف الله است. در حقیقت نماز چنان سرمایه ای است که علاوه بر اینکه رضا و خشنودی الله را فراهم می آورد سبب نجات از سختی ها و مشکلات دنیا خواهد شد و آرامش قلبی نیز حامل می شود کسانی هم هستند که نماز می خوانند اما به خواندن آن با جماعت اهتمام و پایبندی نمی کنند در صورتیکه به همان اندازه که از طرف رسول الله به خواندن نماز توصیه شده به همان اندازه هم در مورد خواندن آن با جماعت تاکید شده است. وقتی انسان نماز می خواند ثوابی حاصل نماید چه خوب است که به مسجد برود و آنجا نماز بخواند و زحمتی نیست در آن اجر پایان است. رسول الله می فرمایند نمازی که شخص نمازگزار در مسجد با جماعت می خواند از نمازی که در خانه یا بازار می خواند بیست و پنج برابر افزایش می یابد وقتی انسان به طور کامل وضو می کند سپس به سوی مسجد می رود آن هم به نیت نماز و کار دیگری ندارد و در عوض هر قدمی بر می دارد یک درجه ی او بلند می شود و یک گناه معاف می شود و بعد از نماز تا زمانیکه در همانجا با وضو نشستند فرشتگان برای او دعای مغفرت و رحمت می کنند و تا زمانیکه در انتظار نماز است ثواب نماز به او می رسد کسانی هستند که نماز با جماعت را ترجیح داده ولی با فکر و توجه نماز را ادا نمی کنند حاجتها را به وسیله ی نماز از الله بخواهید وقتی برای مردم گذشته حادثه ای پیش می آمد فقط به سوی نماز متوجه می شدند.

نماز چه فرادی خوانده شود، چه جماعت بر رفتارهای فردی و اجتماعی انسان تاثیر بسیاری می گذارد زیرا انسان را از هر نوع گناه و زشتیها باز می دارد اگر انسانها به طرف نماز روی آورند مسلماً از گناه دست می کشند در نتیجه امنیت و آرامش بیشتر خواهد شد. نماز ستون دین است، معراج مومنین است و خنکی چشم رسول خداست و یک رحمت از طرف پروردگار است. موقع هر پریشانی به سوی نماز روی آورند گویا متوجه شدن به سوی رحمت خداوند است. برای مردها واجب است که نماز را به جماعت بخوانند زیرا هفتاد برابر ثواب دارد و رسول الله بر آن تاکید فراوانی داشتند و برای زنها هم دستور دادند که نماز را فرادی و در خانه بخوانند که ثواب آن بیشتر است از نماز جماعت.

هر کس که نماز می خواند تا کسی که نمی خواند بسیار با هم متفاوت هستند زیرا نماز تاثیر فراوانی در جسم و روح انسان می گذارد مثلاً جسمش شاداب و صورتش نورانی و شفاف می شود و روحش همیشه شاداب می باشد. از لحاظ اخلاق و رفتار این است که اخلاق نیکو دارد. رفتار و گفتارش بسیار آرام و دلنشین می باشد و در اجتماع و بین مردم که هست با حجاب کامل و پوششی درست و منظم می باشد و حجاب هم نقش مهمی در اجتماع دارد که پیامبر اکرم(ص) بر آن بسیار تاکید داشتند و نماز انشان را از پلیدی ها و دروغ و غیبت و تهمت و دزدی و غیره باز می دارد.

حضرت محمد(ص) می فرمایند که ۱- خداوند(ج) قبل از هر چیز نماز را بر امت من فرض کرد و در قیامت پیش از همه حساب نماز گرفته می شود. ۲- درباره نماز از خداوند بترسید. ۳- میان انسان و شرک، نماز حائل است. ۴- علامت اسلام نماز است هر که دل را فارغ کرده و با رعایت اوقات و مستحبات، نماز بخواند مومن است. ۵- خدوند(ج) هیچ چیزی را بهتر از نماز، فرض قرار نداده است اگر چیزی بهتر از اینها را فرض قرار می داد حتماً فرشتگانش را به ادای آن دستور می داد، فرشتگان شب و روز بعضی در رکوع و بعضی در سجودند. ۶- نماز ستون دین است. ۷- نماز چهره شیطان را سیاه می کند. ۸- نماز نور مومن است. ۹- نماز بهترین جهاد است. ۱۰- به مجرّدی که انسان به نماز می ایستد خداوند(ج) به سوی او کاملاً توجه می فرماید و وقتی که غافل می شود الله(ج) توجهش را از او بر می گرداند. ۱۱- اگر آفتی از آسمان نازل شود از آبادکنندگان مساجد دور می گردد. ۱۲- اگر کسی به سببی در جهنم برود، آتش جای سجده او را نمی سوزاند. ۱۳- خداوند(ج) جای سجده را بر آتش جهنم حرام کرده است. ۱۴- پسندیده ترین عمل نزد خداوند(ج) نمازی است که در وقت آن خوانده شود. ۱۵- از همه ی حالات انسان پسندیده ترین حالت نزد الله(ج) آن است که او را در سجده در حالی افتاده ببیند که پیشانی اش را بر زمین می ساید. ۱۶- بیشترین نزدیکی انسان با خداوند(ج) در حالت سجده است. ۱۷- نماز کلید بهشت است. ۱۸- وقتی انسان به نماز می ایستد درهای جنت باز شده و از میان او و الله(ج) پرده ها برداشته می شود تا زمانی که شخص به سرفه و غیره مشغول نشود. ۱۹- نمازگزار در خانه ی پادشاه جهان را می زند و این قانون است که هر کس هر دری را بزند بالاخره آن در باز می شود. ۲۰- اهمیت نماز در دین چنان است که اهمیت سر در بدن است. ۲۱- نماز نور دل است هر کس که می خواهد دلش را نورانی کند بوسیله نماز بکند. ۲۲- هر که خوب وضو کند و بعد از آن با خشوع و خضوع دو یا چهار رکعت نماز فرض یا نفل بخواند و از خداوند تبارک و تعالی مغفرت بخواهد الله(ج) گناهانش را نغفرت می فرمایند و ما انسانها باید از این احادیث استفاده لازم را ببریم که هم در این دنیا و هم در آخرت پیروز و سربلند باشیم و پیش پروردگار و حضرت محمد(ص) سرافکنده نباشیم و اگر به دستورات الهی جامه ی عمل بپوشانیم و همه مردم اجتماع امروزی صالح و پرهیزگار باشند کشوری موفق و با امنیت و آرامش خواهیم داشت.